accueil-mot-du-directeur-imageWitamy na stronie naszego liceum – la Sauque.
Od 1943 roku, liceum la Sauque pomaga młodzieży pod swoimi skrzydłami osiągnąć swój pełen potencjał zapewniając im edukację na najwyższym poziomie intelektualnym, moralnym oraz duchowym.

To małe liceum (około pięćset uczniów) w dogodnej lokalizacji. Uczniowie zamieszkujący internat zajmują w nim ważne miejsce z pokaźnym wyborem pasjonujących zajęć dodatkowych dla każdego.

Szkoła wiedzy, kadra nauczycielska liceum la Sauque jest względem każdego ucznia surowa i wymagająca, co owocuje wyksztalceniem na najwyższym poziomie w duchu jednej z naszych patronek, Simone Weil: „Praktykowanie uwagi i baczności jest prawdziwym i niemalże jedynym celem nauki”.

Szkoła życia, liceum la Sauque otwarte jest dla wszystkich tych, którzy gotowi są oddać się dywizie angielskiego humanisty, św. Tomasza More: „Vitae non scholae discimus” (łac. Nie uczymy się dla szkoły, ale dla życia). Znaczy to, że kształtowanie serca idzie w parze z kształtowaniem ducha według modlitwy Króla Salomona: „…Daj przeto swemu słudze serce rozumne!”

Zawsze wierna naszemu założycielowi, ks. Piotrowi Guilgault, swego czasu przewodniczącemu obozowi Coqs Rouges (fr. Czerwony Koguty – oboz młodzieży w latach 1942-43), cala kadra liceum la Sauque przypomina młodzieży: „Odwagi i wiary!”.

Dyrektor szkoły,
F. CHASSAGNE