accueil-mot-aumonier-imageVychovávat, už podle etymologie, znamená vytvářet. A ne jen tak vytvářet
obecně, ale přímo vést ven. Vychovávat znamená tedy pomoci projevit to nejlepší, co v nás je. Naučit se dát to nejlepší že sebe s cílem vychovat sám sebe na nejvyšší možnou úroveň, jaké jsem schopen.

A vychovávat na škole, to je hlavně rozvíjet rozumové schopnosti studentů. Rozšiřovat jejich znalosti a jejich nadání přemýšlet, vždy ve jménu pravdy.

A v takové škole, jaká La Sauque je, se výchova neomezuje jen na rozvíjení intelektuálních vlastnosti studenta. Slouží k rozkvětu jeho celého já, to znamená ve všech jeho schopnostech, možnostech a stránkách. K rozvoji jeho uměleckých nebo sportovních vloh. Ještě hlouběji, k rozvoji jeho lidských kvalit : vztahům k ostatním, správnosti srdce. Nakonec, ale ne nejméně, krozvoji jeho duchovního života, jeho poznávání a utváření dialogu s Bohem.

Přejí si, ať může každý na La Saque pracovat na rozvíjení své lidskosti ve své vlastní úplnosti. S pomoci Boží,

Otec Romaric