loader image

accueil-mot-du-directeur-image

Vítejte na stránce lycea La Sauque.
Lyceum La Sauque slouží jemu svěřeným studentům již od roku 1943 k tomu, aby jim
pomohlo získat to nejlepší z nich na základě duchovních, duševních a morálních
principů.

Pro Lyceum La Sauque je důležitá zejména individuálnost každého studenta. Snaží se ji zachovat tím, že počet žáků nepřesahuje pět set, a tím, že nabízí
různorodé aktivity (divadlo, rugby, lekce výuky hry na hudební nástroje… ) pro studenty ubytované v internátě.

La Sauque je školou Vědění. Nabízí přísně, náročné a právě proto úrodné studiev duchu myšlenky Simone Weil : « Vytváření schopnosti dávat pozor je snad téměř jediný správný cíl vzdělávání. »

Ale i školou Života, přijímá všechny, kteří jsou připraveni jednat v souladu se zásadou anglického humanisty svatého Thomase More « Vitae non scholae discimus » (Ne pro školu, pro život se učíme). To znamená utváření Srdce spolu s Duchem podle modlitby krále Šalamouna «  Dej mi, Pane, rozumné srdce ! »

Věrní našemu zakladateli, opatovi Pierre Gilgaut, bývalému řediteli Coqs Rouges, opakuje celý školní sbor nadšeně každému studentovi « Důvěru a odvahu ! »

 

Ředitel Frederic Chassagne